Podziękowania

=> Dziękujemy mecenasowi całego przedsięwzięcia rektorowi Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki prof. dr hab. Wiesławowi Gworysowi, bez którego wsparcia niemożliwe byłoby powstanie i ciągły rozwój niniejszego projektu.

=> Dziękujemy Panu Zbigniewowi S. Biernackiemu za udostępnienie zbioru wybranych pocztówek z jego autorskiej kolekcji (wydanych również w albumie pt. "Częstochowa na dawnej pocztówce") oraz zezwolenie na ich umieszczenie w ramach strony.

=> Dziękujemy Dyrekcji MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO za udostępnienie starych pocztówek, znajdujących się w zbiorach tej instytucji oraz zgodę na ich publikację w obrębie strony.

=> Dziękujemy Pani Monice Ślemp za zredagowanie materiału na temat historii Częstochowy, udostępnienie materiałów ze swojej pracy licencjackiej pt. "ŚLĄSKI SZLAK DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO" oraz zezwolenie na ich umieszczenie w ramach strony.

=> Dziękujemy Pani Katarzynie Kaczmarek za zredagowanie opisów dla poszczególnych obiektów, których fotografie zostały umieszczone w galeriach.

=> Dziękujemy Panu dr Andrzejowi Łodzińskiemu za zezwolenie na publikację pocztówki przedstawiającej uroczystość zasadzenia w parku jasnogórskim "drzewka wolności" 3 maja 1916 roku.

=> Dziękujemy Panu Tomaszowi Rarokowi za pomoc przy opracowaniu graficznym fotografii, które zostały umieszczone w galeriach.
              ©  2023  Częstochowa Dawniej i Dziś. Wszelkie prawa zastrzeżone.            Licznik odwiedzin: 1244
Realizacja:  WSHiT w Częstochowie